Screen Shot 2018-07-18 at 15.05.48.png
 

Ontwikkeling Maatschappelijke Diensttijd

Voor jongeren in Nederland komt er een Maatschappelijke Diensttijd; een periode waarin jongeren iets goeds doen voor een ander. Het levert de jongeren - naast een goed gevoel - zelf ook iets op. Zo leren ze nuttige vaardigheden, maken ze nieuwe vrienden en ontvangen ze een gepaste vergoeding. 

De overheid heeft hierbij gekozen voor interactieve beleidsvorming. Dat betekent dat de verschillende doelgroepen en andere belanghebbenden continue betrokkenen worden. Het concept van de diensttijd is daardoor voortdurend in beweging en wordt gevoed door inzichten uit de praktijk. 

Doormiddel van interviews, workshops en interactieve conferenties zorg ik er samen met mijn collega's voor dat jongeren ook echt die centrale plaats innemen. We richten de processen zo in dat jongeren het leuk vinden om eraan deel te nemen en dat het tegelijkertijd de inzichten levert die nodig zijn. 

Impressie